Vyberte stránku
FRESENIUS KABI

Pevně stanovená pravidla firemním manuálem i legislativní pravidla jsou také pro
nás pevným a nepřekročitelným zákonem. Seriózní grafika na modrých a bílých 
podkladech, špičkové technologie v provedení tiskovin, audio a video produktů nebo
 prodejních stojanů, to vše musí odpovídat významu této farmaceutické firmy, která 
pomáhá zachraňovat lidské životy.